Ūdenslīdēju darbi

Ūdenslīdēju darbi un pakalpojumi:

•  Ostu piestātņu un hidrotehnisko būvju zemūdens konstrukciju apsekošana un remonts;

•  Gāzes vadu, naftas vadu, ūdensvadu un kanalizācijas djukeru pāreju pāri ūdens šķēršļiem apsekošana, remonts un celtniecība;

•  Sakaru kabeļu un elektroapgādes kabeļu ierīkošana pāri upēm, ezeriem un jūrā;

•  Avāriju-glābšanas darbi;

•  Ūdens ņēmējietaises un izvades inženierbūvju apsekošana, remonts un celtniecība;

•  Ūdens ņēmējietaises aku apsekošana, attīrīšana un remonts;

•  Akvatorijas dibena apsekošana un attīrīšana, mērījumu darbi;

•  Krastu nostiprināšanas darbi;

•  Metāla zemūdens metināšana un griešana;

•  Zemūdens spridzināšanas darbi;

•  Zemūdens foto un videofilmēšana;

•  CP(Katodu aizsardzības potenciāls) mērījuma pētījums;

•  Cauruļvadu un metālkonstrukciju sieniņu resnuma uzmērījumi;

•  Zemūdens betonēšana;

•  Grunts izskalošana;

•  Pazaudētā aprīkojuma atjaunošana;

•  Sāniska apskata hidrolokators;

•  Virsskaņas analizators - izpilda bojājuma atklāšanu zemūdens celtniecībā.

 

Kuģa apkopes pakalpojumi:

•  Kuģa zemūdens daļas apsekošana;

•  Kuģu inspekcija sadarbībā ar klasifikācijas sabiedrībām;

•  Kuģu korpusu bojājumu, plaisu u.c. hermetizācija ar mūsdienīgām metodēm;

•  Korpusa resnuma mērījums;

•  Kuģu dzenskrūvju tīrīšana un pulēšana;

•  Cinka anoda nomaiņa;

•  Kuģa zemūdens daļas aizstāšana un remonts;

•  Kuģa zemūdens daļas tīrīšana;

•  Kingstona kastes un kingstona režģu tīrīšana;

•  Nogrimušu priekšmetu meklēšana un izcelšana no ūdens;

 

 

Gadījumā, jā iepriekš mums nav pieminēti daži pakalpojumi, lūdzam sazināties ar mums. Mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt!