ROV pakalpojumi

Mēs sniedzam pakalpojumus ar zemūdens tālvadības aparātiem (ZTA).
Ar ZTA veicamie darbi:

•  Zemūdens objektu (balstu, ūdens ņemšanas iekartu, notekudeņu sistēmas, naftas un gāzes vadu, naftas urbumu u.c.) apsekošana;

•  ostas konstrukciju, hidroelektrostaciju, slūžu ierīču un iekārtu, kuģu zemūdens daļu u.c. apsekošana;

•  ūdeņu glabātavu un rezervuāru apsekošana;

•  nogrimušu kuģu, zemūdens alu, zvejas vietu pārbaude un apskate;

•  CP (Katodu aizsardzības potenciāls) mērījumi;

•  Metāla konstrukciju biezuma mērījumi.

  

Tālvadības zemūdens aparāts veic zemūdens darbus līdz 400 metru dziļumām. Caurules iekšēja apsekošana līdz 1200 metru attālumā.

 

Zemūdens aparāts viegli iekļūst ūdenlīdējiem grūti pieejamās vietās un līdz ar filmēšanu veic dažādus parametru mērījumus.

Zemūdens aparātu izmantošana dziļumā samazina risku kuram ir pakļauts ūdenslīdējs, paaugstina zemūdens darbu drošību un efektivitāti, kā arī samazina šādu darbu izmaksas.

 

ZTA operatori ir ar IMCA apstiprinātiem sertifikātiem un ar darba pieredzi  zemūdens tehnisko darbu veikšanā.